Kontakt

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese zjazd.chemikov@gmail.com, alebo priamo niektorého z členov organizačného výboru.

Organizačný výbor

Predsedníčka: Mária Omastová maria.omastova@savba.sk
Predseda: Viktor Milata viktor.milata@stuba.sk
Vedecký tajomník: Peter Šimon peter.simon@stuba.sk
Vedecký tajomník: Jan John jan.john@fjfi.cvut.cz
Garant posterovej sekcie: Peter Šimon peter.simon@stuba.sk
Hospodárka: Michaela Halinkovičová michaela.halinkovicova@stuba.sk
Výkonná tajomníčka: Simona Procházková simona.prochazkova@uniba.sk
Technický tajomník: Michal Procházka michal.prochazka@savba.sk

Adresa

Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9/1111
812 15 Bratislava 1