Pozvané prednášky

Ing. Zuzana Ciesarová, PhD.

"Potraviny bez akrylamidu: teória a prax"

doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD.

"Od síry k prototypu - nový typ konverzných elektródových materiálov pre Li-S batérie"

doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.

"Rtuťové elektrody a jejich místo v současném výzkumu biomolekul"

Ing. Miroslav Kríž, PhD.

"Od prírodných k syntetickým drogám, štruktúra, vlastnosti a syntéza"

prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.

"Zelená analytická chémia"

doc. Ing. Ján Reguli, CSc.

"Chemická gramotnosť alebo čo potrebujeme vedieť z chémie"

doc. Ing. Dušan Velič , DrSc.

"Ultrarýchla laserová spektroskopia: od časového rozlíšenia po adaptívne riadenie"