Sekcia 9 Životné prostredie, potravinárstvo a biotechnológie